Dövas museums samlingar

I Dövas museums samlingar finns ca 10 00 föremål och fotografier. I museets samlingar finns dessutom dokument, böcker och konstverk. Samlingarna berättar om dövundervisningen, organisationsverksamheten och framstående personer i samfundet, teckenspråket och det arbete som gjorts för att säkra den egna ställningen och nå jämlikhet. Samlingarna är från slutet av 1700-talet till i dag.

Läs mera
Alternative text