Kuurojen yhteisö

Yhdistystoiminnan merkitys kuuroille ja viittomakieliselle yhteisölle.

Kuurojen omissa yhdistyksissä luodaan ja ylläpidetään omaa kulttuuria ja perinteitä. Yhdessä koulujen kanssa yhdistykset ovat muodostaneet kuurojen yhteisön perustan.

Kuurojen yhdistyksiä on toiminut Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien. Kuurojen Liitto on toiminut vuodesta 1905. Liitto on viittomakielisten kuurojen järjestö, jonka tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Lukekaa yhdistystoiminnasta kertova teksti Toinen koti

Kuvitelkaa, että olette mukana yhdistystoiminnassa ja olette saaneet tehtäväksenne järjestää yhdistyksen seuraavan illanvieton. Millaista ohjelmaa tilaisuudessa on? Laatikaa illanvieton käsiohjelma, josta ilmenee, millaista ohjelmaa on luvassa. Käsiohjelmassa voi olla myös piirroksia tai kuvia illan ohjelmanumeroista.