Carl Henrik Alopaeus

Carl Henrik Alopaeusta (1825–1892) voidaan kutsua maamme ensimmäiseksi kuurojen papiksi. Hän oli jo Porvoossa C. O. Malmin kuurojenkoulun johtokunnassa ja myöhemmin hänet valittiin Suomen ensimmäisen valtionrahoitteisen kuurojenkoulun johtajaksi. Häntä ovat jälkipolvet kutsuneet kuurojen apostoliksi. Alopaeuksen ympäri maata järjestämiin konfirmaatiotilaisuuksiin saapui kuuroja pitkienkin matkojen päästä. Hän järjesti monille syrjässä asuville vähävaraisille kuuroille mahdollisuuden opintielle.

Tausta

Carl Henrik Alopaeus syntyi Juvalla 1825. Hänen isänsä oli Juvan tuomiokunnan tuomari. Alopaeus sai opetusta Johan Ludvig Runebergiltä Porvoossa vuonna 1840 ennen lukioon menoaan. Hän oli tuttu näky vapaa-ajallaankin runoilijan kotona. Miesten tiet ristesivät usein myöhemminkin Porvoon seurapiireissä. Lukiota seurasivat jumaluusopin opinnot Helsingin yliopistossa. Hän suoritti vuonna 1849 opettajatutkinnon ja pääsi opettajaksi Porvoon alkeiskouluun.

Kuurojen opetusura alkaa

Carl Henrik Alopaeuksen ja J. L. Runebergin yhteistyö tiivistyi, kun Porvooseen muutti Tukholman Manilla-koulusta nuori Carl Oscar Malm vuonna 1845. Malm oli täynnä ideoita kuurojen opetuksen järjestämisestä ja paloi halusta perustaa kuuroille oma koulu. Koulun perustaminen juuri Porvooseen oli hyvä valinta, sillä Porvoossa asui paljon sivistyneistöä, hyväntekeväisyysaatteen ja kansansivistyksen innokkaita kannattajia. Koulun tukeminen nähtiin siellä moraalisena velvoitteena. Runeberg ja Alopaeus lähtivät molemmat mukaan Malmin kuurojenkoulun toimintaan. He istuivat molemmat koulun johtokunnassa. Alopaeus kävi myös opettamassa kuurojenkoulussa oman alkeiskoulun opettajantyönsä ohella.

Alopaeus vihittiin papiksi vuonna 1855. Samana vuonna hän myös avioitui Ida Amanda Nykoppin kanssa. Kun valtionrahoitteinen Turun kuurojenkoulu perustettiin, siirtyi C. O. Malm sen ensimmäiseksi opettajaksi. Koulun johtajalta vaadittiin täydellistä puhetaitoa ja kuuloa, mikä käytännössä syrjäytti Malmin johtajan virasta. Tehtävään nimettiin papiksi vihitty C. H. Alopaeus, joka otti tehtävän vastaan vuonna 1860 käytyään ensin tutustumismatkalla ruotsalaisissa ja saksalaisissa kuurojenkouluissa. Päävastuu opetuksesta säilyi Carl Oscar Malmilla.

Kuurojen apostoli

Asuessaan Turussa Carl Henrik Alopaeus eli vaatimattomasti. Hän lahjoitti pienestä palkastaan runsaskätisesti hyväntekeväisyyteen ja sijoitti saamansa lahjoitukset köyhien oppilaidensa ylläpitoon. Hän matkusti kesäisin ympäri Suomea opettaen kuuroja ja konfirmoiden heitä. Hän kirjoitti myös kuurojen opetukseen liittyviä tutkimuksia. Alopaeus kutsuttiin Porvoon tuomiorovastin virkaan vuonna 1881 ja neljän vuoden kuluttua hänet nimitettiin Porvoon hiippakunnan piispaksi. Piispana hän vielä valmisteli ja päästi ripille kuuroja ja piispantarkastusmatkoillaan ympäri maata hän kutsui luokseen usein paikallisia kuuroja.

Keväällä 1892 Alopaeus piispantarkastuksella Savonrannassa sairastui vakavasti. Muutaman päivän kuluttua hän kuoli. Carl Henrik Alopaeus haudattiin Porvooseen, jossa hänen vanhat oppilaansa peittivät hänen hautansa vihrein oksin ja kukkasin.