Fritz Hirn

David Fredrik (Fritz) Hirn (1834–1910) oli maamme kuurojen yhdistystoiminnan uranuurtaja ja aloitteen tekijä. Hän toimi pidettynä opettajana kuurojenkoulussa Turussa ja perusti ensimmäisen kuuroille lapsille tarkoitetun lastentarhan. Vielä eläkepäivinään hän aloitti Suomen ensimmäisen viittomakielen sanakirjan valmistamisen.

Tausta

Fritz Hirn syntyi vuonna 1834 varakkaaseen virkamiesperheeseen. 4-vuotiaana Fritz sairastui tulirokkoon ja kuuroutui sen seurauksena. Fritzin lapsuudessa ei Suomessa ollut kuurojenkoulua. Kun 19-vuotias Carl Oscar Malm palasi Manilla-koulusta Suomeen, pääsi Fritz Hirn hänen yksityisoppilaakseen vuonna 1846.

27.9.1863 Fritz avioitui entisen yksityisoppilaansa Maria Klingenbergin kanssa. Malm oli kehottanut Fritziä ylläpitämään suhdettaan Klingenbergin perheeseen Marian siirryttyä kuurojenkouluun. Pariskunnalle syntyi viisi lasta, joista vain kaksi – Julius ja Julia – eli aikuisikään.

Kuurojen yhteisö syntyy

Ensimmäiset suomalaiset kuurojenyhdistykset syntyivät aikana, jolloin suomalainen yhdistyselämä oli nopeasti vilkastumassa. Kuurojenkoulujen ansiosta Suomessa oli 1880-luvulla käytetty viittomakieltä jo parikymmentä vuotta, ja viittomakielisten määrä oli kasvussa. Turussa oli todennäköisesti eniten viittomakieltä käyttäneitä kuuroja, joille tuli tavaksi kokoontua Fritz ja Maria Hirnin kotiin. Seurustelu Hirnien luona vakiintui vähin erin joka sunnuntaiseksi tapaamiseksi. Tärkeintä lienee ollut viittomakielinen yhdessäolo. Vilkas seurapiirielämä Hirnien kotona alkoi käydä vähitellen Fritzin voimille, ja Tukholman kuurojenyhdistyksen antaman esikuvan mukaan hän päätti ehdottaa yhdistystoiminnan aloittamista myös Suomessa.

Fritzin järjestämän kokouksen jälkeen innostus yhdistystä kohtaan Turun kuurojen parissa oli suurta. Kun Turun kuurojenkoulun johtaja A. E. Nordman lupasi koulun tilat yhdistyksen käyttöön, alkoi joukko aktiiveja kokoontua syksyllä 1885 koulun tiloihin. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin 1886 ja se sai nimekseen Döfstumföreningen i Åbo, Mykkäinseura Turussa. Fritz valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Tätä tehtävää hän hoiti vuoteen 1899 asti. Yhdistys jatkoi sunnuntaikokouksiaan koulun juhlasalissa koko Fritzin puheenjohtajuuskauden. Tapaamisten tarkoituksena oli aluksi nimenomaan yhdessäolo ja seurustelu, aivan kuten Hirnienkin kotiin kokoonnuttaessa.

Myös Helsinkiin perustettiin Turun esimerkin mukaan kuurojenyhdistys, jonka kunniajäseneksi Fritz Hirn kutsuttiin vuonna 1896. Maan kahden ensimmäisen yhdistyksen välille syntyi heti vilkasta yhteistyötä. Olihan Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Fritzin poika Julius. Fritz Hirn jäi eläkkeelle opettajan työstään vuonna 1898 ja pariskunta muutti Helsinkiin. Eläkepäivinä he ottivat osaa Helsinkiin perustetun yhdistyksen toimintaan ja Fritz tunnettiin siellä ilmeikkäänä viittojana ja hauskojen tarinoiden kertojana. Hän oli mukana perustamassa Kuurojen Liittoa ja toimi mm. kuurojen lastentarhan perustajana.