Elin Carlstedt

Suomenruotsalainen viittomakielinen

Elin Carlstedt (1864–1949) oli yksi kuuroista opettajista, jotka toimivat opetustehtävissä ennen kuin puhemenetelmä otettiin käyttöön kuurojenkouluissa Suomessa. Hän opetti käsitöitä kuuroille tytöille 1882–1893. Elin Carlstedt toimi yli kaksikymmentä vuotta Porvoon ruotsinkielisen kuurojenyhdistyksen puheenjohtajana.

Tausta

Elin Carlstedt syntyi vuonna 1864 porvoolaiseen ruotsinkieliseen upseeriperheeseen. Hän kuuroutui varhaislapsuudessa tulirokon jälkiseurauksena. Seitsemänvuotias Elin aloitti Porvoon kuurojenkoulun vuonna 1872. Hän kävi koulunsa aikana, jolloin sen johdossa olivat Selma Åkerstedt ja Achilles Sirén. On mahdollista että hän oli koulussa jo C. H. Alopaeuksen aikana. Hänen opintonsa päättyivät vuonna 1881.

Suomenruotsalainen opettaja

Vuonna 1882 lahjakas 17-vuotias Elin opetti pienille lapsille käsitöitä palkattomana opettajana vanhassa opinahjossaan. Hän oli erittäin etevä käsityönopettaja ja erityisesti hänen kirjontansa saivat osakseen kiitosta. Lukuvuonna 1881–1882 oppilaita oli yhteensä 15, joista 5 tyttöä ja 10 poikaa oli ruotsinkielisistä perheistä. Vuodesta 1886 alkaen Elin alkoi saada työstään palkkaa. Elinin työtoverina oli hänen entinen koulutoverinsa Isak Eneberg, joka työskenteli Porvoossa opettajana 16 vuotta, vuodesta 1877 alkaen. 1890 koulun johtoon asetettiin Elinin serkku Valter Forsius, josta tuli kaksi vuotta myöhemmin aistivialliskoulujen tarkastaja. Elin joutui lopettamaan työnsä 1893, jolloin koulussa otettiin opetuksessa käyttöön puhemetodi, jonka seurauksena kuurot opettajat joutuivat vähitellen väistymään tehtävistään.

Jouduttuaan lähtemään kuurojenopettajan tehtävästä, hän elätti itsensä solmiontekijänä Porvoossa. Neiti Carlstedtin tiedettiin ompelevan koko Porvoon hienoimmat solmiot! Saipa hän tehtäväkseen ommella Helsingin Kuurojen Yhdistyksen lipunkin. Työnsä ohessa Elin Carlstedt johti Porvoon kuurojenyhdistystä yli kaksi vuosikymmentä. Elin ei koskaan avioitunut. Hän kuoli 86-vuoden iässä Åvikissa Hyvinkäällä.