Elin Carlstedt

Finlandssvensk teckenspråkig

Elin Carlstedt (1864–1949) var en av de döva lärare som arbetade inom undervisningen innan man i dövskolorna i Finland tog i bruk talmetoden. Hon undervisade döva flickor i handarbete åren 1882–1893. Elin Carlstedt var i över tjugo år ordförande för den svenska dövföreningen i Borgå.

Bakgrund

Elin Carlstedt föddes år 1864 i en svensk officersfamilj i Borgå. Hon förlorade tidigt hörseln som en följd av scharlakansfeber. När hon var sju år började hon i dövskolan i Borgå år 1872. Hon gick i skolan när den leddes av Selma Åkerstedt och Achilles Sirén. Det är möjligt att hon var i skolan redan under C. H. Alopaeus tid. Hon slutade skolan år 1881.

En finlandssvensk lärare

År 1882 undervisade den begåvade 17-åriga Elin små barn i handarbete som oavlönad lärare i sin gamla skola. Hon var en mycket framstående handarbetslärare och hon fick särskilt beröm för sina broderier. Läsåret 1881–1882 var elevantalet 15, av dem 5 flickor och 10 pojkar från svenskspråkiga hem. Från år 1886 började Elin få lön för sitt arbete. Elins kollega var hennes tidigare skolkamrat Isak Eneberg som var lärare i Borgå 16 år från år 1877. Föreståndare för skolan blev år 1890 Elins kusin Valter Forsius som två år senare blev abnormskoleinspektör. Elin måste sluta sitt arbete 1893 när skolan i undervisningen övergick till talmetoden vilket ledde till att de döva lärarna småningom måste sluta sitt arbete.

När hon var tvungen att sluta som dövlärare livnärde sig Elin som kravattsömmerska i Borgå. Man visste att fröken Carlstedt sydde de finaste kravatterna i Borgå! Hon fick också i uppgift att sy Helsingfors Dövas Förenings fana. Vid sidan av sitt arbete ledde Elin Carlstedt dövföreningen i Borgå i över två decennier. Elin gifte sig aldrig. Hon dog 86 år gammal på Åvik i Hyvinge.