Banbrytaren Argillander

Abraham Argillander – Finlands första dövlärare

Samtidigt som man grundade de första dövskolorna i Europa, undervisade den finländske salpetersjuderiinspektören Abraham Argillander sin hustrus döva bror Wolfgang Helsingius. Pojken hade blivit döv vid ett års ålder och man hade gjort misslyckade försök att bota dövheten bland annat med elektricitet och mineralvattenbehandling.

Argillander drog åtminstone i viss mån nytta av de fragmentariska kunskaper som han hade fått om det arbete som europeiska dövlärare utförde och resultatet av hans undervisningsarbete var att Wolfgang Helsingius lärde sig att ljuda ord samt att skriva ord och hela meningar. Argillander skrev en kort studie ”Försökt sätt at lära dumbar läsa och tala” och skickade den 1762 till Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm, som lät trycka den i arkiatern Nils Rosén von Rosensteins handbok om barnsjukdomar 1771.