Utställningar

Dövas museum nya utställningen öppnar i hösten 2024

Utställningslokalen renoveras och en ny utställning planeras just nu. Den nya utställningen öppnar hösten 2024.