Tehtäväpaketti verkkomuseon sisältöihin

Suomessa asuu noin 10000-11000 viittomakielen käyttäjää, joista 4000-5000 on kuuroja. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät muun muassa heidän perheenjäsenensä sekä kuurojen parissa työtään tekevät, kuten viittomakielen tulkit ja kirkon työntekijät. Viittomakieliset muodostavat kieli- ja kulttuurivähemmistön ja yhteinen historia ja kokemukset yhdistävät heitä. Suomessa käytetään kahta kansallista viittomakieltä: suomalaista ja suomenruotsalaista. Tässä tehtäväpaketissa on vinkkejä, miten koulun Lue lisää

Lue lisää
Alternative text

Kuurojenopetuksen vaiheet

Kuurojenopetuksen vaiheet Lukekaa teksti kuurojenopetuksen historiasta. Katsokaa tekstin yhteydessä olevaa kuvaa Turun kuurojenkoulusta. Miettikää seuraavia asioita Minkä ikäisiä ihmisiä näet koulun pihalla? Ovatko he naisia/miehiä, tyttöjä vai poikia? Millaisia leikkivälineitä koulun pihalla on? Lopuksi voitte valita koulun pihalta kaksi henkilöä. Miettikää, mistä he ovat keskustelleet keskenään kuvan esittämässä tilanteessa. Entä millä kielellä he ovat keskustelleet? Lue lisää

Lue lisää
Alternative text

Porvoon kuurojenkoulu

Porvoon kuurojenkoulu Lukekaa yhdessä teksti kuurojenopetuksesta Porvoon kuurojenkoulusta ja opetuksen tavoitteista Katsokaa vieressä olevaa kuvaa opetustaulusta Porvoon kuurojenkoulusta  Miettikää seuraavia asioita Mitä itsellesi tuttuja asioita löydät kuvista? Entä mitä itsellesi tuntematonta/outoa/vierasta?Kuurojenopetuksessa käytettiin paljon kuvia ja havaintovälineitä, millaisia sanoja/asioita taulun avulla on voitu opettaa? Kuurojen oma lehti alkoi ilmestyä 1800-luvun lopussa. Lukijat lähettivät lehteen tietoja itsestään, Lue lisää

Lue lisää
Alternative text

Opetuksen tavoitteiden muuttuminen

Opetuksen tavoitteiden muuttuminen Lukekaa teksti opetuksen tavoitteiden muuttumisesta Miettikää seuraavaa asiaa Miksi viittomakieli jäi kuurojenopetuksesta pois ja sen sijaan otettiin käyttöön puhemenetelmä?

Lue lisää
Alternative text

Sisäoppilaitoksessa

Sisäoppilaitoksessa Lukekaa teksti Sisäoppilaitoksessa Miettikää seuraavia asioita Mitä tarkoittaa, jos koulu on sisäoppilaitos? Mitä hyviä puolia kuuroille lapsille oli siitä, että kuurojenkoulut olivat ennen sisäoppilaitoksia? Entä mitä huonoja puolia kuurojen lasten kannalta sisäoppilaitoksissa oli? Katsokaa yhdessä kuvaa tyttöjen asuntolahuoneesta samalla sivulla. Kuvan katsomisessa voi hyödyntää keskustelevaa kuvan tarkastelua eli VTS-menetelmää (Visual Thinking Strategies): Osallistujat katsovat Lue lisää

Lue lisää
Alternative text

Ammatit

Ammatit Kuurot ovat sukupolvien ajan taistelleet ennakkoluuloja vastaan, joiden mukaan kuuro ei pysty harjoittamaan tiettyjä ammatteja. Opettajat, ammatinvalinnanohjaajat ja vanhemmat ovat sanoneet kuuroille, että ”kuuro ei pysty”. Kuurot ovat tästä huolimatta osoittaneet pystyvänsä ja aloittaneet toimimisen erilaisissa ammateissa. Tietoisuutta pystymisestä on vahvistettu kertomalla tarinoita kuuroista, jotka ovat vaikeuksista huolimatta hankkineet kuurolle epätavallisen ammatin. Lukekaa teksti Lue lisää

Lue lisää
Alternative text

Kuurojen yhteisö

Yhdistystoiminnan merkitys kuuroille ja viittomakieliselle yhteisölle. Kuurojen omissa yhdistyksissä luodaan ja ylläpidetään omaa kulttuuria ja perinteitä. Yhdessä koulujen kanssa yhdistykset ovat muodostaneet kuurojen yhteisön perustan. Kuurojen yhdistyksiä on toiminut Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien. Kuurojen Liitto on toiminut vuodesta 1905. Liitto on viittomakielisten kuurojen järjestö, jonka tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Lukekaa Lue lisää

Lue lisää
Alternative text