Turun kuurojen ammattikoulu

Vuonna 1930 Kuurojen Liiton vuosikokous asetti toimikunnan, joka laati suunnitelman oppilaitoksesta, jossa kuurot saisivat jatko-opetusta. Hanke toteutui kuinkin vasta vuonna 1948, jolloin Turun kuurojen ammattikoulu aloitti toimintansa.

Ensimmäisenä toimintavuonna kouluun haki 59 henkilöä, joista 17 valittiin opiskelemaan uudessa oppilaitoksessa. Heistä 14 oli miehiä ja kolme naisia. Koulussa saattoi aluksi opiskella seitsemällä eri koulutusalalla, joista valmistui ompelijan, puusepän, verhoilijan, kiillottajan, maalarin, kultasepän ja vaatturin ammatteihin.

Opiskelu oli luonteeltaan oppisopimustyyppistä. Työn oppiminen tapahtui päivisin paikallisissa käsityö- ja teollisuuslaitoksissa. Iltaisin työpäivien päätteeksi järjestettiin teoriaopetusta, jota annettiin seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, yhteiskuntaoppi, kansalaistieto, mittausoppi, ammattilaskento ja ammattioppi. Opetusta annettiin puhekielellä, mutta myös viittomista käytettiin.

Ammattikoululla ei aluksi ollut omaa rakennusta ja sen vuoksi tietopuolinen opetus järjestettiin Turun kuurojenkoululla. Vuonna 1968, kun koulu täytti 20 vuotta, vihittiin Turun Vähäheikkilässä käyttöön oma koulurakennus. Opiskeluaikanaan oppilaat asuivat oppilaskodeissa.

Ensimmäiset päästötodistukset jaettiin ammattikoulusta vuonna 1951. Tuolloin valmistui puuseppiä, maalareita, muurareita, ompelijoita sekä yksi huonekalujen kiillottaja. Opintolinjoja oli vuonna 1968: viilaaja-koneistaja, puuseppä ja pukuompelija, vuonna 1975: asentaja-koneistaja, puuseppä, autopeltiseppä, automaalari, piirtäjä, keittäjä ja vaatetustekniikka. Vuonna 1980 alkoi lisäksi atk-kirjoittaja/toimistotyöntekijän linja. Linjat olivat kestoltaan kaksi-kolmivuotisia.

Vuoteen 1972 saakka ammattikoulussa opiskeli vain kuuroja. Vuonna 1978 aloitti opiskelunsa ensimmäinen ei-kuuro oppilas ja 1990-luvun alussa kuulevia oli opiskelijoina jo kuuroja enemmän. Suuntaukseen oli syynä se, että kuuroja ei kouluun hakeutunut riittävästi, ja vapaat paikat täytettiin muilla opiskelijoilla, joilla oli tarve erityiskoulutukseen. Koulu muutti vuonna 2002 nimensä Aura-instituutiksi ja nyt se on yksi Bovallius-ammattiopiston toimipisteitä.