Varhaisia ammattioppilaitoksia

1900-luvun alussa syntyi muutamia yksityisiä ammattioppilaitoksia, jotka tarjosivat kuuroille opiskelumahdollisuuksia. Näitä olivat vuonna Nikkarilan talouskoulu sekä graafisen alan ammattikouluna toiminut kirjapaino Surdus.

Vuonna 1911 perustettiin Jyväskylään kuurojen puuseppien ”tietopuolinen ja käytännöllinen ammattikoulu”, joka toimi vuoteen 1916 saakka. Oppiaika koulussa oli kaksi vuotta ja sieltä valmistui ammattitaitoisia puuseppiä, joille koulu hankki työpaikat. Mikkelin lähellä toimineeseen Heimarin puutarha- ja talouskouluun otettiin kuuroja tyttöjä alkaen vuodesta 1913. Oppiaika kesti seitsemän kuukautta ja koulua kävi kaikkiaan 13 kuuroa tyttöä. Sulkavalla, Nuutilan tilalla, toimi vuosina 19191920 kuuromykkäin maatalouskoulu, jonka oppiaika oli 18 kuukautta ja jota kävi neljä kuuroa poikaa. Myös Turussa toimineessa J.O. Jacobsonin puusepäntehtaassa opiskeli kuuroja.