Kuurotietoisuus ja uudet käsitteet

Kuurotietoisuutta ei pohdittu ainoastaan 1980-luvulla, vaan se on noussut keskusteluun aina sopivin välein. Vuonna 2001 Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Liisa Kauppinen kiteytti kuurotietoisuus-käsitteen uudelleen. Sen mukaan kuurotietoinen henkilö puolustaa kuurojen oikeuksia, tuntee kuurojen ja viittomakielen historiaa sekä kuurojen kulttuuria ja yhteisön luonteen. Hän on myös tietoinen oikeuksistaan sekä siitä mitä niiden parantaminen edellyttää.

2000-luvulla kuurotietoisuuden rinnalla alettiin käyttää myös uusia käsitteitä ja puhua yhteisön voimaantumisesta. Kuuro tutkija Paddy Ladd toi keskusteluun uuden kulttuurisen käsitteen Deafhood vanhan Deafness käsitteen rinnalle. Deafness oli liittynyt kuurouteen aistin puutteena. Deafhoodille ei ole varsinaista käännöstä suomeksi, mutta se on käännetty kuurotietoisuudeksi.

Deafhood on positiivisen, elämää rikastuttavan asenteen valitsemista suhteessa kuurouteen. Siinä viittomakielet nähdään lahjana samoin kuin kuurojen kansainvälisyys ja maailmankansalaisuus. Kuurous nähdään siinä myös tarkoituksellisena ominaisuutena eikä vikana Keskeistä on, että viittomakielten nähdään rikastuttavan myös kuulevien maailmaa ja että kuuroilla on oikeus kuurona olemisen kokemuksiin.

Lähellä Deafhoodia on myös Deaf Gain -käsite, ja siinäkin kuuroutta lähestytään voimavarana. Siinä katsotaan, että kuurouteen liittyy paljon hiljaista tietoa ja näin ollen vain kuuro itse voi ymmärtää sen, millaista on olla kuuro. Kuuroudessa siis korostetaan sitä mikä siinä on hyvää ja mitä positiivista se on tuonut kuuron elämään, kuten vaivattoman kommunikoinnin viittomakielellä. Deaf Gain korostaa vahvasti kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta yhteiskunnassa ja sitä että kuuroilla on yhteiskunnalle annettavaa. Viittomakielet ovat muuttaneet ylipäätänsä käsitystämme kielistä ja ihmisen luovuudesta.

Puhutaanpa sitten kuurotietoisuudesta, Deaf Gain -käsitteestä tai voimaantumisesta, kyse on lopulta samasta asiasta. Siitä, että kuuroilla tulee olla oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.