Porvoon kuurojenkoulu

Porvoon kuurojenkoulu

Lukekaa yhdessä teksti kuurojenopetuksesta Porvoon kuurojenkoulusta ja opetuksen tavoitteista

Katsokaa vieressä olevaa kuvaa opetustaulusta Porvoon kuurojenkoulusta 

Miettikää seuraavia asioita
Mitä itsellesi tuttuja asioita löydät kuvista?
Entä mitä itsellesi tuntematonta/outoa/vierasta?Kuurojenopetuksessa käytettiin paljon kuvia ja havaintovälineitä, millaisia sanoja/asioita taulun avulla on voitu opettaa?

Kuurojen oma lehti alkoi ilmestyä 1800-luvun lopussa. Lukijat lähettivät lehteen tietoja itsestään, elämästään ja muista tuntemistaan kuuroista. Lehdessä julkaistiin lisäksi artikkeleita muun muassa kuurojenopetuksesta ja yhdistyselämästä sekä yleissivistäviä ja hengellisiä kirjoituksia. Lehden lopussa oli lyhyitä tiedonantoja esimerkiksi erilaisista tapahtumista ja ihmisistä.

Kirjoittakaa lehtijuttu alkuaikojen lehteen, jossa kerrotte kuurojenopetuksesta esimerkiksi C.O. Malmin perustamassa kuurojenkoulussa Porvoossa tai Turun kuurojenkoulussa 1800-luvun lopulla.