Kuurojenopetuksen vaiheet

Kuurojenopetuksen vaiheet

Lukekaa teksti kuurojenopetuksen historiasta.

Katsokaa tekstin yhteydessä olevaa kuvaa Turun kuurojenkoulusta.

Miettikää seuraavia asioita
Minkä ikäisiä ihmisiä näet koulun pihalla?
Ovatko he naisia/miehiä, tyttöjä vai poikia?
Millaisia leikkivälineitä koulun pihalla on?

Lopuksi voitte valita koulun pihalta kaksi henkilöä. Miettikää, mistä he ovat keskustelleet keskenään kuvan esittämässä tilanteessa. Entä millä kielellä he ovat keskustelleet? Miksi?