Tehtäväpaketti verkkomuseon sisältöihin

Johdanto

Suomessa asuu noin 10000-11000 viittomakielen käyttäjää, joista 4000-5000 on kuuroja. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät muun muassa heidän perheenjäsenensä sekä kuurojen parissa työtään tekevät, kuten viittomakielen tulkit ja kirkon työntekijät. Viittomakieliset muodostavat kieli- ja kulttuurivähemmistön ja yhteinen historia ja kokemukset yhdistävät heitä. Suomessa käytetään kahta kansallista viittomakieltä: suomalaista ja suomenruotsalaista.

Tässä tehtäväpaketissa on vinkkejä, miten koulun opetuksessa voi käsitellä monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta viittomakielisten kuurojen historian kautta. Kuurot ovat joutuneet taistelemaan oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin ja yhdenvertaisuudesta yhteiskunnassa. Esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella Suomessa kuurojenopetuksessa viittomakieltä ei saanut käyttää vaan kuurot pyrittiin sulauttamaan yhteiskuntaan puhemenetelmällä, eikä kuuroilla ollut mahdollisuuksia valita vapaasti omaa ammattialaansa.

Tehtävät sopivat esimerkiksi 5.-6. luokkien yhteiskuntaopin tunneille, tai uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian opetukseen.

Tehtäväpaketin pdf-muodossa voi ladata tästä linkistä.