Kuurojen museon kokoelmat

Kuurojen museon kokoelmissa on noin 10 000 esinettä ja valokuvaa. Museon kokoelmiin kuuluu lisäksi asiakirjoja, kirjoja ja taideteoksia. Kokoelmat kertovat kuurojenopetuksesta, järjestötoiminnasta ja yhteisön merkkihenkilöistä, viittomakielestä sekä yhteisön tekemästä työstä oman aseman turvaamiseksi ja tasa-arvon saavuttamiseksi.

Kokoelmat ajoittuvat 1700-luvun lopulta nykypäivään. Kokoelmiin kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokasta aineistoa, kuten harvinaisia valokuvia aina 1800-luvun puolivälistä alkaen. Kuurojen museon kokoelmat ovat nykyään Työväenmuseo Werstaan iso osakokoelma.

Kuurojen museon kokoelmiin voi tutustua tulevaisuudessa Arjenhistoria.fi –verkkoportaalissa. Sieltä voi löytää niin esineitä, valokuvia kuin kirjojakin. Kaikki museon kokoelmat eivät ole verkossa, mutta löydettävän materiaalin määrä lisääntyy koko ajan digitoinnin edetessä. Arjenhistoria.fi –verkkoportaalin kautta voi myös tilata digitaalisia kopioita kokoelmissa olevista valokuvista. Kaikista kokoelmista saa luonnollisesti tietoa myös ottamalla yhteyttä museoon.

Kuurojen museon kokoelmat verkossa

Kuurojen museo on vuoden 2014 aikana vienyt yli tuhannen valokuvan ja yli 400 esineen tiedot arjenhistoria.fi verkkoportaaliin. Aineistoihin tutustuminen kannattaa aloittaa lukemalla aineistojen hakuohjeet ”arjenhistoria” välilehden alta.

Aineistoja voi etsiä erilaisilla hakusanoilla kuten henkilönimillä tai asiasanoilla. Hakusana ”kuurot” tuottaa Kuurojen museon aineistosta laajimman hakutuloksen. Esimerkkinä kuva-aineistosta ovat D.F. Hirnin valmistaman Suomen ensimmäisen viittomakielen sanakirjan alkuperäiset kuvat. Näitä kuvia voi palvelusta hakea esim. hakusanalla ”hirn” tai ”viittoma”.

Viimeksi lisätyt aineistot näkyvät ensin

Tietoa lisätään verkkoportaaliin jatkuvasti. Viimeksi lisätyt aineistot näkyvät aina hakutuloksessa ensimmäisenä. Siitä syystä esim. Hirnin sanakirjasta ensin näkyvät ne kuvat (inventointinumerot KUM_Ku3024:345-KUM_Ku3024:472), joiden merkitystä ei tiedetä. Selaamalla hakutulosta eteenpäin, löytyvät myös ne sanakirjan kuvat (inventointinumerot KUM_Ku3024:1-KUM_Ku3024:344), joiden merkitys tiedetään.

Anna palautetta

Antamalla palautetta voit olla mukana täydentämässä esine- tai kuvatietoja. Jos esim. palvelussa on kuva, josta sinulla on lisätietoja, voit lähettää niitä museolle. Ohjeet palautteen antamisesta löytyvät välilehden ”arjenhistoria” alta.