Kuurojenopetus

Ensimmäiset kuurojenkoulut Euroopassa perustettiin 1700-luvun jälkipuoliskolla. Koulujen perustamisen myötä alkoi keskustelu opetuksessa käytettävistä menetelmistä. Suomen ensimmäinen kuurojenkoulu perustettiin vuonna 1846 ja sen myötä maahamme syntyi kuurojen yhteisö.

Aluksi opetuksessa käytettiin viittomakieltä, mutta 1800-luvun lopulla opetusihanteet muuttuivat ja opetuksessa alettiin käyttää puhemenetelmää, joka kuurojen yhteisössä tunnetaan myös oralismina. Viittomakieli syrjäytettiin opetuksesta ja siitä tuli kielletty kieli ja jota oppilaat käyttivät kouluissa salaa. Kuurojenkoulut olivat aina 1970-luvulle saakka sisäoppilaitoksia, joissa viittomakieli, tavat ja perinteet siirtyivät uusille sukupolville ja jossa kasvettiin yhteisöllisyyteen.

1970-luvulla alettiin uudelleen siirtyä kohti viittomakielellä annettavaa opetusta ja 1990-luvulla mahdollistui viittomakielen opiskelu äidinkielenä. Nykyisin viittomakieltä voi opiskella oppiaineena myös yliopistossa.

2000-luvulla tapahtui kuurojenopetuksessa uusi murros sisäkorvaistutteen myötä. Erityiskouluista lapset siirtyivät vähitellen yhä useammin yleisopetuksen piiriin.