Järjestötoiminta

Kuurojen yhdistykset yhdessä koulujen kanssa ovat muodostaneet kuurojen yhteisön perustan ja ne ovat välittäneet kuurojen kulttuurin, perinteet ja arvot seuraaville sukupolville.

Kuurojen järjestäytyminen alkoi tiettävästi Ranskassa. Pariisiin syntyi 1830-luvulla yhteisö, joka alkoi järjestää vuosittaisia juhlaillallisia, joihin osallistui kuuroja myös muista maista. Vähitellen 1800-luvulla perustettiin kuurojenyhdistyksiä. Suomessa kuurot järjestäytyivät 1800-luvun lopulla ja yhdistysten kattojärjestö, Kuurojen Liitto, perustettiin vuonna 1905.

Kuurojenyhdistysten tavoitteena on ollut kohottaa jäsentensä asemaa yhteiskunnassa, mutta ne ovat olleet myös paikkoja, joissa on voinut kommunikoida vapaasti viittomakielellä. Yli satavuotisen toimintansa aikana Kuurojen Liitosta on kehittynyt vahva etujärjestö ja asiantuntija. Se on tehnyt merkittävää työtä viittomakielen aseman vahvistamiseksi ja tasa-arvoisen aseman saavuttamiseksi yhteiskunnassa.