Organisationsverksamheten

Dövas föreningar har tillsammans med skolorna skapat grunden för de dövas gemenskap och de har förmedlat dövas kultur, traditioner och värderingar till följande generationer.

Veterligen startade organiseringen av döva i Frankrike. I Paris uppstod på 1830-talet en sammanslutning som började ordna årliga festmiddagar där även döva från andra länder deltog. På 1800-talet grundades småningom dövföreningar. I Finland organiserade döva sig i slutet av 1800-talet och föreningarnas takorganisation, Finlands Dövas Förbund, grundades 1905.

Dövföreningarna har haft som mål att höja medlemmarnas status i samhället, men de har också varit ställen där medlemmarna har kunnat kommunicera fritt på teckenspråk. Finlands Dövas Förbund har under de drygt hundra verksamhetsåren utvecklats till en stark intresseorganisation och sakkunnig. Förbundet har gjort ett betydande arbete för att stärka teckenspråkets ställning och att uppnå en jämlik ställning i samhället.