Svante Lagergrén

Svante Lagergrén (1844–1900) hade en över tjugoårig karriär som fotograf och var en av de mest kända finländska landskapsfotograferna. Hans fotografier finns i flera museers och arkivs samlingar och man ser hans stadsfotografier i många historieböcker. Man kan säga att Svante Lagergréns produktion är en viktig del av den finländska fotografikonstens historia.

Bakgrund

Svante Lagergrén föddes i Halmstad i Sverige år 1844. Hans far var handlare, men lämnade familjen på 1850-talet och modern måste försörja sina fyra barn som småbarnslärare. Svante förlorade hörseln när han var fyra år. Den konstnärligt begåvade gossen fick börja som praktikant hos en porträttmålare i Halmstad. När Svante var 13 år skickade mamman honom till Manilla dövskola i Stockholm. I skolan lärde sig den konstintresserade Svante vid sidan av läroämnena också snickaryrket.

Fotografen Lagergrén

Svante Lagergrén flyttade till Finland år 1871 och fick arbete som snickargesäll på dövskolan i Åbo där han arbetade under den döva Herman Fonselius. Men snickaryrket var tungt och Svante började leta efter andra sätt att försörja sig. Då erbjöd Fritz Hirn som var lärare vid dövskolan i Åbo sin hjälp. Fritz Hirn hade i sin ungdom blivit intresserad av fotografering genom sin lärare Carl Oscar Malm och hade arbetat som fotograf i Helsingfors innan han blev dövlärare. Fritz Hirn började lära Svante fotografering enligt metoden gesäll-mästare som man lärde sig många andra yrken på 1800-talet.

Efter att ha fått den grundläggande undervisningen av Fritz Hirn fick Svante plats som praktikant i fotografiaffärer i Åbo och Helsingfors. I mitten av 1870-talet grundade han ett eget företag i Tammerfors. I staden hade tidigare funnits enbart fotografer som hade arbetet som bisyssla eller gästande fotografer. Svante Lagergréns ateljé var den första permanenta fotografiateljén i Tammerfors.

I en annons år 1876 berättas att Svante Lagergréns ateljé ligger nära salutorget i Tammerfors och att den är öppen alla dagar från nio till fyra. I ateljén togs bilder och kopierades och förstorades gamla fotografier och tavlor. Svante tog i sin ateljé personfotografier och visitkort som var populära men han var speciellt känd som landskapsfotograf. Bland hans kunder fanns såväl bankdirektörer, handelsmäns fruar, apotekare, pastorer som droskchaufförer, tjänare och vävare. Lagergréns ateljé hade ingen konkurrent före år 1879. År 1881 hade Svante redan en så stabil ekonomi att han kunde gifta sig med den döva ölfabrikördottern Anna Wilhelmina Muhr från S:t Petersburg.  Svante Lagergrén arbetade i Tammerfors ca 15 år. Han idkade fotografering senare också i Hangö och Björneborg.