Argillander uranuurtajana

Abraham Argillander – Suomen ensimmäinen kuurojenopettaja

Samaan aikaan kun ensimmäiset kuurojenkoulut perustettiin Euroopassa, opetti suomalainen salpietarikeittämöiden tarkastaja, Abraham Argillander, vaimonsa kuuroa veljeä Wolfgang Helsingiusta. Poika oli kuuroutunut vuoden ikäisenä ja kuuroutta oli turhaan yritetty ajan tavan mukaan parantaa muun muassa sähköllä ja mineraalivesihoidoilla.

Argillander oli ainakin jossain määrin hyödyntänyt saamiaan hajanaisia tietoja eurooppalaisten kuurojenopettajien tekemästä työstä ja hänen opetustyönsä tuloksena Wolfgang Helsingius oppi ääntämään sanoja sekä kirjoittamaan sanoja ja kokonaisia lauseita. Argillander kirjoitti opetuskokemuksistaan lyhyen tutkielman ”Försökt sätt at lära dumbar läsa och tala” ja lähetti sen vuonna 1762 Ruotsin kuninkaalliselle tiedeakatemialle, joka painatti sen vuonna 1771 arkkiatri Nils Rosén von Rosensteinin lastentautien käsikirjassa.