Kuurojen museon kokoelmat

Kuurojen museon kokoelmissa on noin 10 000 esinettä ja valokuvaa. Museon kokoelmiin kuuluu lisäksi asiakirjoja, kirjoja ja taideteoksia. Kokoelmat kertovat kuurojenopetuksesta, järjestötoiminnasta ja yhteisön merkkihenkilöistä, viittomakielestä sekä yhteisön tekemästä työstä oman aseman turvaamiseksi ja tasa-arvon saavuttamiseksi.

Kokoelmat ajoittuvat 1700-luvun lopulta nykypäivään. Kokoelmiin kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokasta aineistoa, kuten harvinaisia valokuvia aina 1800-luvun puolivälistä alkaen. Kuurojen museon kokoelmat ovat nykyään Työväenmuseo Werstaan iso osakokoelma.

Kuurojen museon kokoelmiin voi tutustua tulevaisuudessa Arjenhistoria.fi –verkkoportaalissa. Sieltä voi löytää niin esineitä, valokuvia kuin kirjojakin. Kaikki museon kokoelmat eivät ole verkossa, mutta löydettävän materiaalin määrä lisääntyy koko ajan digitoinnin edetessä. Arjenhistoria.fi –verkkoportaalin kautta voi myös tilata digitaalisia kopioita kokoelmissa olevista valokuvista. Kaikista kokoelmista saa luonnollisesti tietoa myös ottamalla yhteyttä museoon.