Dövas museums samlingar

I Dövas museums samlingar finns ca 10 00 föremål och fotografier. I museets samlingar finns dessutom dokument, böcker och konstverk. Samlingarna berättar om dövundervisningen, organisationsverksamheten och framstående personer i samfundet, teckenspråket och det arbete som gjorts för att säkra den egna ställningen och nå jämlikhet.

Samlingarna är från slutet av 1700-talet till i dag. I samlingen ingår kulturhistoriskt värdefullt material som t.ex. sällsynta fotografier ända sedan mitten av 1800-talet. Dövas museums samlingar är i dag en del av Arbetarmuseet Werstas samlingar.

I framtiden kan man bekanta sig med Dövas museums samlingar i nätportalen Arjenhistoria.fi. Där kan man hitta såväl föremål, fotografier som böcker. Alla museets samlingar finns inte på nätet, men mängden material som kan hittas ökar hela tiden i och med att digitaliseringen går framåt. Via nätportalen Arjenhistoria.fi kan man också beställa digitala kopior av fotografierna i samlingarna. Information om samlingarna får man självfallet också genom att kontakta museet.