Bruno Mouton

Från en tysk cirkusfamilj till mångsidig kulturaktör

Man minns Bruno Mouton (1893–1964) bäst från hans skickliga teckenspråkiga tolkningar av många sånger och dikter som han också lärde åt senare generationer. Han var aktiv i Helsingfors Dövas Förening, ordförande för teaterklubben och schackklubben och medlem i HDF:s idrottsklubbs styrelse.

Bakgrund

Bruno Mouton som förlorade hörseln som treåring föddes år 1893 i Eskilstuna i en familj som ursprungligen kom från Rouen i Frankrike men som sedermera blev tysk. Familjens far arbetade på en cirkus och familjen reste omkring i Europa med fadern Cäser. Fadern uppträdde på cirkusen som ”kapellmästare” Mouton från Hamburg. Det kan hända att Bruno hade astrologi och horoskop som sin hobby hela livet just på grund av familjebakgrunden.

Cirkusfamiljen kommer till Finland

När ”kapellmästare” Moutons turné kom till Helsingfors fick Bruno tillsammans med de första barnen börja i barnträdgården för döva som grundats 1901. Redan följande år började Bruno som då var nio år i dövskolan i Borgå som han gick till 1910. Bruno Mouton var flerspråkig, det teckenspråk han använde var det finlandssvenska.

Efter skolan fick han arbete som fotograf på Fotografateljén Nyblin i Helsingfors och senare som typograf på Puromies boktryckeri. År 1911 studerade han efter arbetet teckning på Ateneum.

Kriget bryter ut

När Bruno Mouton var 21 år bröt det första världskriget ut år 1914. Eftersom Tyskland och Ryssland var i krig med varandra måste familjen Mouton som hade tyskt medborgarskap återvända till Tyskland. Under kriget fanns det mycket arbete för unga män på hemfronten även om bristtiden förde med sig många svårigheter. Bruno arbetade bl.a. på tryckerier, gevärsfabriker och metallverkstäder på olika håll i Tyskland. När soldaterna återvände från fronten 1918 fick Bruno arbete på ett tryckeri i Berlin.

Bruno Mouton återvände i alla fall till Finland 1919 och fick arbete på sin tidigare arbetsplats, Puromies boktryckeri där han som språkkunnig fick i uppdrag att sätta doktorsavhandlingar på svenska och tyska. Senare arbetade han också på Mercators boktryckeri.

Föreningsverksamhet och idrott

Bruno mötte sin blivande hustru Ida Viljavuo på Helsingfors Dövas Förening och de gifte sig år 1921. De fick två hörande barn Renée (f. 1922) och Bruno (f. 1925). Båda föräldrarna var aktiva i föreningslivet och tog ofta också sina barn med till föreningen.

Bruno Mouton gick med i skyddskåren när han återvände till Finland och var där i över 20 år och befordrades år 1941 till undersergeant. Under kriget kallades han till lantvärnet men när man märkte att han var döv så skickades han tillbaka hem. Kanske är det just på grund av tiden i skyddskåren som Bruno var en ypperlig skytt och fick bl.a. guld- och silvermedaljer i dövas världsspel i Stockholm år 1939 och i Köpenhamn år 1949.