Malmin koulu Porvoossa

Carl Oscar Malm perustaa ensimmäisen kuurojenkoulun Porvooseen

Pohjoismaihin perustettiin kuurojenkouluja 1800-luvun alussa. Vuonna 1809 Per Aron Borg perusti Tukholmaan Manilla-koulun, joka vaikutti eniten Suomeen kuurojenopetukseen. Manillassa opiskeli 1800-luvulla muutamia suomalaisia kuuroja, joista tunnetuin oli Carl Oscar Malm (1826-1863).

Malm opiskeli Manillassa vuodesta 1834 vuoteen 1845. Malmin paluu kotikaupunkiin Porvooseen herätti keskustelun kuurojenkoulun perustamisesta Suomeen. Malm itse haaveili koulun perustamisesta ja ensimmäinen virallinen ehdotus asiassa laadittiin jo vuonna 1846. Hanke ei saanut rahoitusta ja Malm aloitti opetustyön ensin kahden kuuron pojan yksityisopettajana. 16.9.1846 hän ilmoitti Borgå Tidningissä avaavansa Porvoossa yksityisen kuurojenkoulun, joka toimi Malmin isän Anders Gustaf Malmin kotitalossa. Opetus oli luonteeltaan tiedollis-sivistävää ja opetusta annettiin viittomakielellä ja kirjoitetulla kielellä – opetus oli siis kaksikielistä.

Malmin yksityisessä koulussa oli oppilaita sen yli kymmenen toimintavuoden aikana tiettävästi 29, joten vain muutamat maamme kuuroista pääsivät kouluun. Opetuksessaan Malmilla oli kunnianhimoiset tavoitteet ja hän halusi tarjota opetusta kaikkien yhteiskuntaluokkien lapsille. Vuonna 1848 Malmin aloitteesta suoritettiin Suomessa ensimmäinen kuurojen määrän laskeminen. Tulokseksi saatiin 1466 kuuroa, joista alle 20-vuotiaita oli 602.

Malmin koululla oli jatkuvasti talousvaikeuksia, joten tavoitteena oli saada sille valtion rahoitus. Ponnisteluista huolimatta koululle ei saatu toivottavaa tukea, mutta Malmille myönnettiin henkilökohtainen 200 ruplan vuotuinen avustus. Vuonna 1857 Malmin koululle perustettiin sen toimintaa tukeva johtokunta, jonka jäseninä oli tunnettuja porvoolaisia, kuten Johan Ludvig Runeberg. Johtokunnan työn tuloksena koulun taloutta voitiin parantaa, koululle saatiin suuremmat tilat, opettajille voitiin maksaa palkkaa ja oppilasmäärä myös kasvoi.