Valtionkoulu aloittaa Turussa

Valtion ylläpitämä kuurojenkoulu aloittaa toimintansa Turussa

Malmin yksityistä koulua tukenut johtokunta paneutui myös Malmin ajamaan kuurojen valtionkouluhankkeeseen ja jätti vuonna 1858 senaatille anomuksen valtion varoilla toimivasta kuurojenkoulusta. Senaatti julkaisi jo samana vuonna säädöksen kuurojenkoulun perustamisesta Turkuun.

Malm muutti Turkuun ja toi mukanaan Porvoon kuurojenkoulun oppilaita. Malmia ehdotettiin kouluun opettajaksi ilman erillistä hakemusta, mutta koulun johtajaksi valittiin lopulta Carl Henrik Alopaeus, jolla oli sekä toivottu pappistutkinto, että vaadittu “täydellisen puheen ja kuulon lahja”. Turun koulussa oppilasmäärät kasvoivat ja heidän sosiaaliset taustansa vaihtelivat suuresti.

Opetusta annettiin uskonnossa, laskennossa, suomen ja ruotsin kielessä, oikeinkirjoituksessa, piirustuksessa sekä “sormikielessä”. Lisäksi oppilaille annettiin mahdollisuus hankkia opetusta käsityöläisammateissa. Pojat lähetettiin kaupungille käsityöläisten oppiin ja tytöt opiskelivat käsityötaitoja koulussa. Opetusta annettiin sekä viittomakielellä, että kirjoittamalla ja molempien osuus määräytyi tarkoituksenmukaisuuden mukaan. Esimerkiksi uskonnonopetuksessa Herran Ehtoollisen asetussanat opiskeltiin sanasta sanaan kirjallisena, mutta raamatunhistoriaa viittomakielellä.