John Sundberg

John Sundberg (1875–1938) oli vuodesta 1902 alkaen kolmen vuosikymmenen ajan Helsingin Kuurojen Yhdistyksen sielu, joka koko tarmollaan oli mukana yhdistyksen toiminnassa innostaen ja vetäen muita mukaan toimintaan. Hän oli 1900-luvun alun kuurojen yhteisön vaikutusvaltaisin henkilö: Kuurojen Liiton luennoiva matka-asiamies, Kuuromykkäin lehden ja Tidskrift för dövstumma –lehden toimittaja ja päätoimittaja sekä Helsingin Kuurojen Yhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja.

Tausta

John Sundberg syntyi varakkaaseen liikemiesperheeseen vuonna 1875. Poika kuuroutui kahdeksan kuukauden iässä ja hänet lähetettiin kuusivuotiaana Tukholman Manilla-kouluun, jossa opetus tapahtui puhemetodilla. Kuusi vuotta kestäneen kouluaikansa jälkeen John palasi Suomeen ja sai yksityisopetusta kolme vuotta. Hän sai aikakauteen nähden pitkän ja perusteellisen koulutuksen, mutta hänet oli kasvatettu kuulevien yhteiskuntaan. John Sundberg ei ollut tekemisissä muiden kuurojen kanssa palattuaan Suomeen, vaan liikkui kuulevien parissa aina 27-vuotiaaksi asti.

Yhdistyselämä alkaa

John Sundbergin elämä mullistui vuonna 1902 hänen vierailtuaan kuurojen käsityönäyttelyssä Helsingissä. Todennäköisesti kypsyminen kuurojen maailmaan oli tapahtunut kuitenkin jo pidemmän ajan kuluessa. Kohtaaminen muiden kuurojen kanssa antoi hänen elämälleen uuden suunnan ja tarkoituksen. Julius Hirnin ja Elma Eklundin tiedetään houkutelleen häntä mukaan kuurojen yhdistystoimintaan. Albert Tallrothin kuolema oli jättänyt kuurojen yhdistyselämään aukon, jota ei ollut pystytty paikkaamaan. Nuoren ja tarmokkaan John Sundbergin ilmaantuminen viritti yhdistystoiminnan nousuun. Hänellä oli uusia ajatuksia ja aikaa niiden toteuttamiseen. Koska John oli varakkaasta perheestä, saattoi hän omistaa kaiken aikansa yhdistyksen toiminnalle. Nopeasti hän kotiutui yhdistyselämään ja hänet valittiin vuonna 1903 yhdistyksen rahastonhoitajaksi, 1905 varapuheenjohtajaksi ja 1907 puheenjohtajaksi. Tässä tehtävässä hän toimi aina vuoteen 1936.

Hän opetteli viittomakielen aikuisiällä ja samaistui kuurojen maailmaan täydellisesti. Puheenjohtajana John Sundberg seurusteli yhdistyksellä joka ilta uskollisesti muiden kuurojen kanssa. Yhdistyksen kannalta oli etu, että elegantisti käyttäytyvällä johtajalla oli hyvät yhteydet kuulevien maailmaan. Kontaktiensa ja verkostojensa ansiosta John sai mukaan kuurojen asioista kiinnostuneita vaikutusvaltaisia kuulevia, joiden avulla yhdistyksen talous parani. Talouden kohentamiseksi hänen aloitteestaan perustettiin yhdistyksen käsityöseurat, joissa tuotettuja tuotteita myytiin omissa myyjäisissä. Ensimmäiseksi saaduilla varoilla yhdistykselle hankittiin omat kokoontumistilat. Myöhemmin pystyttiin hankkimaan naistenkerhon tuella myös oma kesänviettopaikka Satulinna.

Muu toiminta

John Sundberg oli Kuurojen Liiton perustajajäsen vuonna 1905 ja toimi useissa liiton luottamustehtävissä. Liiton asiamiehenä hän matkusti ympäri maata tavaten kuuroja, esitelmöiden ja auttaen paikallisyhdistysten perustamisessa. Apuna tässä työssä hänellä oli mm. Hulda Hakala. Matka-asiamiehet olivat liiton tärkein tiedonvälityskanava kuurojen yhteisössä lehtien ohella. Hän oli myös monivuotinen päätoimittaja Kuuromykkäin lehdessä ja toimittaja Tidskrift för Dövstumma -lehdessä.