Maria Lovisa Klingenberg

(senare Hirn)

Maria Klingenberg (1840–1923) var Malms elev i dövskolan i Borgå och senare hans privatelev i Åbo. Man kan anta att gemenskapen i skolan var stark i Borgå och Åbo eftersom eleverna bodde på skolorten långt från sina föräldrar. Många av hennes vänner under skoltiden var viktiga för henne hela hennes liv. Maria Hirn som var vänlig och gästfri blev en slags modersgestalt i dövsamfundet, innan dövföreningar började grundas hade döva ju som vana att samlas i Hirns hem. Hon hade en central roll i dövas föreningsliv och uppkomsten av ett starkt dövsamfund.

Bakgrund

Maria Klingenberg föddes i Helsingfors år 1840. Hennes föräldrar var tobaksfabrikör Otto Wilhelm Klingenberg och Maria Lovisa (f. Blomqvist). Marias dövhet upptäcktes när hon var åtta månader gammal. Maria har berättat att hon inte träffade andra döva innan hon blev åtta år.

Skolgången och elevsamfundet

År 1854 blev Marias mamma bekant med en ung döv man, Fritz Hirn, som hade varit Carl Oscar Malms elev. Han började undervisa Maria som var 14 år och såg också till att Maria senare kom till Carl Oscar Malms dövskola i Borgå. Hon började skolan där den 22.1.1857. Maria var då 17 år.

Tillsammans med Maria började fyra andra elever skolan och den som kom att stå Maria närmast var Charlotta Forsman. Charlotta hade liksom Maria varit Fritz Hirns elev. Maria stannade i skolan till våren 1859. Under den tiden femfubblades antalet elever. Maria mötte för första gången många av dem som senare bildade hennes närmaste vänkrets. När Maria gick i skola i Borgå började i samma skola också Natalia Dahlman (13 år), Edla Roman (12 år) och Lorentz Eklund (12 år).

Enligt en annons i Borgå Tidning 1846 undervisades eleverna i C. O. Malms skola på teckenspråk i läsning och räkning, religion och ”vetenskapliga elementer”. Om eleverna bodde i anslutning till skolan så måste de enligt annonsen betala läraren 10 rubel silver för rum, uppehälle och undervisning. Eleverna kunde också tillbringa somrarna hos sin lärare. På fritiden gjorde eleverna handarbeten. Man kan tänka sig att livet tillsammans närmade eleverna och läraren till varandra.

År 1859 flyttade C. O. Malm som lärare till den nya statliga dövskolan i Åbo och Maria Klingenberg flyttade dit som hans privatelev. Bland de elever som flyttade från Borgå till Åbo fanns Marias vän Charlotta Forsman, Edla Roman och Lorentz Eklund. Till den närmaste vänkretsen i Åbo hörde också den 11-åriga Elise Wiklund som senare som vuxen gifte sig med sin skolkamrat Lorentz Eklund. Marias skolgång slutade, som brukligt var, med konfirmation år 1860.